Pracovní videa

Tu a tam byl požádán, aby vytvořil nějaké hejbající se pracovní videa za účelem nejrůznějších marketingových aktivit. Dali mu k ruce patřičné nástroje a v průběhu času se s nimi naučit trochu pracovat. Neustále si myslí, že zvládá tak 25 % všech dostupných věcí, ale google je mocná věc a to co nevěděl, to si našel. Všechny materiály byly vytvořeny prostřednictvím udělátka Adobe AfterEffects a Adobe Premiere. Zvykovou stopu obstaral většinou server freesound a bensound.


Selfie soutěž na koupališti v Trutnově

Zadání: Barevné hejbací cosi co poukáže na probíhající selfie soutěž na trutnovském koupališti.
Ať to není moc dlouhý, ať to není moc krátký, ať je to barevný a hejbá se to.
Po cca 14 hod se vyexportovalo toto ;)